Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Kolégium rektora EU – vymenovanie nového doc.

17.9.2012

Na zasadnutí kolégia rektora EU v Bratislave odovzdal rektor univerzity prof. Rudolf Sivák vymenúvací dekrét docenta v odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment s platnosťou od 1. septembra 2012 Ing. Miroslavovi Tóthovi z Fakulty podnikového manažmentu.


«  späť