Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Odkryté kapitoly Bratislavy

28.5.2012

Ekonomická univerzita v Bratislave je partnerom projektu ODKRYTÉ KAPITOLY BRATISLAVY, ktorý je pod záštitou starostky Bratislava - Staré Mesto PhDr. Tatiany Rosovej. Vernisáž výstavy II. časti pod názvom Rimania v Bratislave – Rímsky kastel Gerulata v Bratislave sa konala 28. mája v Zichyho paláci.
Ideový námet projektu: Iveta Kulifajová, Ekonomická univerzita v Bratislave
Odborný garant: PhDr. Jaroslava Schmidtová, archeologička, Mestské múzeum
Komisár výstavy: PhDr. Miroslav Musil, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave


«  späť