Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Otvorenie inovovaných počítačových učební FHI EU

30.11.2010

30. novembra 2010 sa pod uskutočnilo otvorenie inovovaných počítačových učební Katedry aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na otvorení sa zúčastnil rektor Ekonomickej univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., dekan Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Michal Fendek, PhD., vedúca Katedry aplikovanej informatiky doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD., generálny riaditeľ sekcie informatiky MŠVVaŠ SR Ing. Ivan Šiagi, zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupcovia organizácií z praxe, ktoré spolupracujú s fakultou: ORACLE Slovensko, SAP Slovensko, Microsoft Slovensko, IBM Slovensko, vedenie fakulty, katedier, pracovníci fakulty, študenti a zástupcovia médií.


«  späť