Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Deň otvorených dverí so Slovenskou ekonomickou knižnicou EU

1.11.2010

Deň otvorených dverí so Slovenskou ekonomickou knižnicou EU – Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave zorganizovala v novembri 2010 Deň otvorených dverí priestoroch SEK v budove Výučba 1. Podujatie spojené s Výstavou výberu publikácií pracovníkov EU v Bratislave za obdobie rokov 1990 – 2000 slávnostne zaháji rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., a prorektorka pre manažovanie akademických projektov doc. Ing. Anetta Čaplánova, PhD., o 9:30 h. vo Všeobecnej študovni SEK.


«  späť