Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Prof. CHrisrtopher Clausen na Ekonomickej univerzite v Bratislave

19.11.2010

Prof. Christophera Clausena, ktorý prednášal pre Centrum severoamerických štúdií Ústavu medzinárodných programov 6 týždňov predmet „American Society“, prijala na záver jeho pôsobenia na Ekonomickej univerzite v bratislave v zastúpení rektora univerzity prof. Siváka prorektorka pre medzinárodné vzťahy doc. Jana Lenghardtová.


«  späť