Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Knowledge Triangle

7.10.2010

Na EU v Bratislave sa stretli - členovia pracovného tímu medzinárodného projektu riešeného pod programom LLP ERASMUS – Multirálne projekty – Projekty zameramé na spoluprácu medzi vysokoškolskými inštitúciami a podnikmi: Jana Lenghardtová,  koordinátorka projektu, EU v Bratislave – P1, Francisco Javier Sáez Fernández, Universidad de Granada – P2, Vlasta Hlavičková, Vysoká škola ekonomická v Prahe – P4, Stefanie Reinberg a Barbara Reisner, Österreichisches Lateinamerika-Institut – P5, Jozef Detko, SAAIC – P6, <br />


«  späť