Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Spolupráca s University of South Florida

25.5.2012

V zastúpení rektora EU v Bratislave prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy Jana Lenghardtová 25. mája 2012 predstaviteľov College of Business, University of South Florida (USF), Tampa, USA: profesora Waltera Andrusyszyna a riaditeľku Medzinárodných programov Pavlu Ozkul. Predmetom rokovania bolo posúdenie možností ďalšieho rozvoja spolupráce Ekonomickej univerzity v Bratislave s USF, s dôrazom na možnosti 1 – 2-semestrálnych študijných pobytov študentov EU v Bratislave na USF.


«  späť