Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Návšteva zo Seychelskej republiky

24.5.2012

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy Jana Lenghardtová, prijala v zastúpení rektora EU v Bratislave Rudolfa Siváka 24. mája 2012 delegáciu Seychelskej republiky: Margaret PILLAY – generálna riaditeľka Národnej rady pre rozvoj ľudských zdrojov, Ministerstvo práce a rozvoja ľudských zdrojov Seychelskej republiky a Henry TELEMAQUE – konzultant pre chirurgiu Ministerstva zdravotníctva Seychelskej republiky. Predmetom rokovania, na ktorom sa za EU v Bratislave zúčastnili aj: Jana Mikócziová, prorektorka pre manažovanie akademických projektov, Pavel Lašček, vedúci OMV a Ivana Vyskočová, projektová manažérka, OMV, bolo posúdenie možností nadviazania spolupráce s partnermi v Seychelskej republike, prijímanie seychelských záujemcov o štúdium na EU v Bratislave, výmenné 1 – 2-semestrálne pobyty študentov.


«  späť