Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Aktuálne problémy podnikovej sféry

17.5.2012

Katedra podnikovohospodárska FPM EU v Bratislave usporiadala 17. mája 2012 medzinárodnú vedeckú konferenciu AKTUÁLNE PROBLÉNY PODNIKOVEJ SFÉRY. V pléne a v sekciách rokovali domáci a zahraniční účastníci na štyri tematické okruhy konferencie: Podnikanie v podmienkach znalostnej ekonomiky, Stav a trendy vývoja konkurencieschopnosti podnikov, Controlling a hodnotové procesy v podniku a Etika podnikania a spoločenská zodpovednosť firiem. Konferenciu otvoril a hostí privítal rektor univerzity Rudolf Sivák.


«  späť