Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Letný študijný pobyt amerických vysokoškolákov

14.5.2012

Skupina študentov z University of South Florida, Tampa, USA, absolvuje 14. mája až 2. júna 2012 na Ekonomickej univerzite v Bratislave letný študijný pobyt v rámci programu „Medzinárodný obchod“. Program vedený pedagógmi z University of South Florida – prof. Walter Andrusyszyn, doc. Pavla Őzkul – obohatí amerických študentom svojimi prednáškami aj doc. Ing. Denisa Čiderová, M.A., PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy Obchodnej fakulty EU v Bratislave. Okrem prednášok a seminárov navštívia študenti počas ich pobytu na Slovensku pobočky amerických firiem pôsobiacich na slovenskom trhu, Slovensko-americkú obchodnú komoru, Jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach a ďalšie aj kultúrne inštitúcie. Ide už o druhú podobnú akciu organizovanú v spolupráci s University of South Florida na základe platnej rámcovej dohody o spolupráci.


«  späť