Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

NÁVŠTEVA Z VŠE ZO SANKTPETERSBURGU

18.1.2012

dekan fakulty manažmentu Vysokej školy ekonomickej – Národnej vedeckej univerzity RF zo Sankt petersburgu Alexander Kaysarov a prodekanka pre medzinárodné vzťahy Fakulty manažmentu Tatjana Vlasova navštívili EU v Bratislave 18. januára 2012, aby začali rokovania o spolupráci medzi oboma univerzitami. V zastúpení rektora EU Rudolfa Siváka ich prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy EU Jana Lenghardtová. na stretnutí sa zúčastnili aj: dekan FMP EU Ľuboslav Szabo, prodekanka FPM EU Gabriela Dubcová, Jaroslav Kultán z FHI EU a vedúca oddelenia Slovanských jazykov FAJ EU Katarína Strelková.


«  späť