Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Prezentácia Centra severoamerických štúdií EU

6.12.2011

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca sa na návšteve EU v Bratislave 6. decembra 2011 stretol s rektorom univerzity prof. Rudolfom Sivákom a s členmi vedenia (doc. Janou Lenghardtovou a Dr. Miroslavom Musilom, riaditeľom ÚMP EU), a aj s predstaviteľmi Centra severoamerických štúdií EU (doc. Martinom Bútorom, Ing. Michalom Kovácsom a Ing. Petrom Rusiňákom), ktorí mu predstavili koncept oblastných štúdií a informovali o pôsobení CNAS EU. O svojich skúsenostiach so štúdiom na CNAS hovorili aj študenti: Bc. Michal Krčméry, študent FMV a CNAS a Tsvetislav Georgiev, Erazmus študent z Bulharska a CNAS študent.


«  späť