Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Costarickí študenti na návšteve univerzity

5.12.2011

20-ti študenti z National University of Costa Rica spolu so svojim pedagógom a v sprievode ministra – radcu veľvyslanectva Costa Rica Herbertom Espinozom navštívili Ekonomickú univerzitu v Bratislave 5. decembra 2011. Stretli sa so zástupcami študentských parlamentov fakúlt EU, so študentmi španielskeho jazyka FMV EU, učiteľmi španielčiny FAJ EU a zastúpení rektora EU prof. Rudolfa Siváka s prorektorkou pre medzinárodné vzťahy EU doc. Janou Lenghardtovou. Okrem zážitkov si zo Slovenska odiesli domov aj návrh memoranda o budúcej spolupráci oboch univerzít.


«  späť