Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Rokovanie s delegáciou z Bolonskej univerzity

2.12.2011

Rektor emeritus Bolonskej univerzity prof. Pier Ugo Calzolari, viceprezident Medzinárodného združenia univerzít (IAU) a prof. Guido Gambetta, iniciátor a realizátor udelenia čestného doktorátu Alexandrovi Dubčekovi na Bolonskej univerzite v roku 1988 navštívili EU v Bratislave. Na pracovnom stretnutí s rektorom EU prof. Rudolfom Sivákom a prorektorkou doc. Anettou Čaplánovou a doc. Janou Lenghardtovou sa okrem iného dohodli na vytváraní siete priamej spolupráce medzi poprednými odborníkmi v oblasti vedy, výskumu aj výučby, a to aj prostredníctvom stretnutí odborníkov na Bolonskej univerzite alebo na EU v Bratislave.


«  späť