Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Posledné promócie v akademickom roku 2010/2011

24.11.2011

Promócie absolventov denného a externého bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave sa konali 24. novembra 2011 v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Slávnostného odovzdávania diplomov sa zúčastnilo 8 absolventov bakalárskeho štúdia, 26 absolventov inžinierskeho štúdia a 12 absolventov doktorandského štúdia.


«  späť