Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Návšteva francúzskeho veľvyslanca na EU

22.11.2011

J. E. Jean Marie Bruno, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku a Rachid Makhloufi, atašé pre vedeckú, odbornú a univerzitnú spoluprácu navštívili Ekonomickú univerzitu v Bratislave 22. novembra 2011. V zastúpení rektora EU prof. Rudolfa Siváka ich prijala prorektorka EU pre medzinárodnú spoluprácu doc. Jana Lenghardtová.


«  späť