Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Stretnutie vedenia EU so študentmi k Medzinárodnému dňu študentstva

21.11.2011

Na stretnutí vedenia Ekonomickej univerzity v Bratislave so študentmi 21. novembra si spolu pripomenuli sviatok všetkých študentov – Medzinárodný deň študentstva a 22. výročie udalostí zo 17. novembra 1989, keď práve vysokoškolskí študenti svojou odvahou spustili sled udalostí, ktoré viedli k návratu demokracie do našej spoločnosti. Hoci si dnešní študenti nemôžu, vzhľadom na svoj vek, tieto dni a režim, ktorý im predchádzal pamätať, mali možnosť opýtať sa na ne aktívnych účastníkov a zhodnotiť ich význam pre svoj dnešný život a budúcnosť. Dvere rektora sú pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave otvorené aj v akademickom roku 2011/2012 každú stredu od 13.30 do 16.00 h. Máte možnosť sa prísť porozprávať o Vašich názoroch, myšlienkach a pod.


«  späť