Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Čerstvá voda chutí najlepšie-pitná fontána

15.11.2011

Ekonomická univerzita v Bratislave je prvá z piatich škôl (z toho 2 univerzít) v pôsobení Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, na ktorej sa spustil pilotný projekt fontán na pitnú vodu. Fontánu 15. novembra slávnostne otvoril obchodný riaditeľ BVS, a. s., Ing. Boris Gregor, rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák v zastúpení prorektorky doc. Jany Mikócziovej a dekan OF EU Ing. Štefan Žák. Využívanie pitnej fontány bude pravidelne monitorované a vyhodnocované študentmi OF EU prostredníctvom prieskumov a nainštalovaného samostatného vodomeru. Ak sa tento pilotný projekt osvedčí, bude sa uvažovať o inštalácii ďalšej fontány v priestoroch univerzity.


«  späť