Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

AIESA–budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach

10.11.2011

V rámci týždňa vedy 2011 usporiadala v dňoch 10. – 11. novembra Fakulta hospodárskej informatiky už 14. medzinárodnú vedeckú konferenciu AIESA pod záštitou rektora EU prof. Rudolfa Siváka. V zastúpení rektora privítal účastníkov konferencie prorektor EU pre vzdelávanie prof. Daňo. Súčasne sa konala pod záštitou dekana FHI prof. Fendeka aj 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov MLADÁ VEDA AIESA 2011.


«  späť