Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Prvé promócie absolventov doktorandského štúdia OF EU

20.10.2011

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave ako druhá fakulta EU sa rozhodla oceniť štúdium svojich doktorandov slávnostnou promóciou. Ing. Dominika Bojová, Ing. Petra Cretnik, Ing. Štefan Eisele, PhD., Ing. Jana Kováčová, Ing. Elena Liptáková, PhD., Ing. Igor Matušek, Ing. Ladislav Medňanský, PhD., Ing. Alexander Rozin, Ing. Viktória Valachovičová, Ing. Katarína Vlčková, to je prvých trinásť promovaných doktorandov OF EU. Ceny za najlepšie dizertačné práce si ich autori prevezmú 15. novembra 2011.


«  späť