Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Katedra operačného výskumu a ekonometrie 50-ročná

20.10.2011

Katedra operačného výskumu a ekonometrie Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave si na slávnostnom zasadnutí katedry 20. októbra 2011 pripomenula 50. výročie svojho založenia ako Katedry ekonomicko-matematických výpočtov. Zakladajúcim a bývalým členom katedry, jej absolventom a pozvaným hosťom sa prihovorili: rektor EU prof. Sivák, dekan FHI EU prof. Fendek, vedúci KOVE doc. Pekár a zakladatelia katedry prof. Unčovský a prof. Sojka. Dekan FHI a vedúci KOVE odovzdali ocenenia zakladajúcim členom: profesorom Garajovi, Husárovi, Sojkovi, Šimkovicovi a Unčovskému.


«  späť