Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

CUDZIE JAZYKY V PREMENÁCH ČASU II

20.10.2011

Najmladšia fakulta EU v Bratislave Fakulta aplikovaných jazykov usporiadala 20. októbra 2011 medzináronú vedeckú konferenciu pod záštitou rektora EU v Bratislave prof. Rudolfa Siváka CUDZIE JAZYKY V PREMENÁCH ČASU II. Účastníkov konferencie privítali rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák a dekanka FAJ EU v Bratislave prof. Lívia Adamcová. Úvodnú prednášku VPLYV HISTÓRIE A POLITIKY NA LEXIKU ODBORNÉHO JAZYKA mala doc. Danuša Lišková. Medzinárodná konferencia pokračovala odpoludnia rokovaniami v jednotlivých sekciách.


«  späť