Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Prvé rokovanie komisie BZOP na EU

19.10.2011

19. októbra 2011 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na rokovaní komisie odovzdala vymenúvacie dekréty členom komisie jej predsedníčka Ing. Boledovičová a na otázky členov komisie odpovedal Dr. Václav Majerník.


«  späť