Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Veľvyslanec Juhoafrickej republiky

18.10.2011

J. E. Xolisa Mabhongo mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Juhoafrickej rebubliky vo Viedni a pán Mashudubele Mamabolo, prvý tajomník veľvysLanectva navštívili EU v Bratislave 18. októbra 2011. V zastúpení rektora EU ich prijala prorektorka pre manažovanie akademických projektov doc. Jana Mikócziová a vedúci oddelenia pre zahraničné vzťahy EU Dr. Pavel Lašček.


«  späť