Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Noví docenti Ekonomickej univerzity

7.10.2011

Dekréty o udelení titulu docent si na zasadnutí VR EU v Bratislave prevzali: Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD., z Ekonomického ústavu SAV, s účinnosťou od 1. júla 2011, pre študijný odbor 3.3.18 Medzinárodné podnikanie; Ing. Nadežda Jankelová, PhD., z FPM EU v Bratislave, s účinnosťou od 1. októbra 2011, pre študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku a Ing. Štefan Rehák, PhD., z NHF EU s účinnosťou od 1.augusta 2011, pre študijný odbor 3.3.3 Ekonomická teória.


«  späť