Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Zasadnutie vedeckej rady EU v Bratislave

7.10.2011

Na zasadnutí VR si dodatočne prevzali dekréty členovia Vedeckej rady EU v Bratislave na funkčné obdobie 2011 – 2015: Dr. h. c. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., rektor, VŠE Praha; prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., prorektorka pre vedu a výskum, VŠE Praha; doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., guvernér Národnej banky Slovenska; doc. Ing. Jana Mikócziová, PhD., prorektorka pre manažovanie akademických projektov a doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., FMV EU v Bratislave, vedúci Katedry medzinárodných politických vzťahov.


«  späť