Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Ceny profesora Imricha Karvaša

10.10.2011

Cenu prof. Imricha Karvaša získali: za najlepšiu diplomovú prácu vypracovanú v akademickom roku 2009/2010 Ing. Zuzana Michálková z Národohospodárskej fakulty EU a za najlepšiu dizertačnú prácu vypracovanú v akademickom roku 2009/2010 Ing. Marek Andrejkovič, PhD., z Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach. Na zasadnutí VR EU 10. októbra 2011 im ocenenia odovzdali rektor univerzity prof. Sivák a syn prof. Karvaša doc. Karvaš.


«  späť