Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

ORIENTATION OF STUDENTS MBA–BBS EUBA

7.10.2011

Úvodnou prednáškou Dr. Douglasa Rossa, Program Chair of the MBA z Franklin University, Ohio a príhovorom doc. Jany Mikócziovej prorektorky EU otvorila 7. októbra Bratislavská Business School EU v Bratislave od akademického roka 2011/2012 nový program celoživotného vzdelávania manažérov Master of Business Administration poskytovaný Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Franklin University, Ohio. Absolventom programu bude udelený titul MBA z USA.


«  späť