Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

EU v Bratislave–priateľka zeme

4.10.2011

Vedenie EU v Bratislave, Obchodnej fakulty EU, zástupcovia partnerských organizácií ENVI–PAC a OLO zahájili 4. októbra 2011, na Svetový deň ochrany zvierat, na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ako na jednej z prvých slovenských vysokých škol, separovanie odpadu. Vďaka sponzorom, ktorí škole venovali nádoby na separovanie odpadu, má každý študent i zamestnenec školy možnosť chovať sa zodpovedne k nám iba požičanej planéte, lebo chovať sa ekologicky je aj ekonomické.


«  späť