Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Diplomacia v praxi

7.10.2011

UŽ 10. KRÁT SA ZAČÍNA DIPLOMACIA V PRAXI. Sériu prednášok diplomatov akreditovaných na Slovensku na predmete Diplomacia v praxi začala v zimnom semestri 2011 – 2012 27. septembra 2011 J. E. Brunella Borzi Cotnacchia, veľvyslankyňa Talianskej republiky v Slovenskej republike. V zastúpení rektora EU prof. Siváka na krátkom stretnutí prijala pani veľvyslankyňu prorektorka pre medzinárodné vzťahy EU doc. Lenghardtová.


«  späť