Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Prijatie riaditeľa Instituto Cervantes

17.3.2011

Profesor Juan Manuel Casado, riaditeľ Instituto Cervantes vo Viedni a pani Ana Elisa Suáres Zamorano, koordinátorka Auly Cervantes, ktora sídli na EU v Bratislave na Konventnej ulici navštívili Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V zastúpení rektora univerzity prof. Rudolfa Siváka ich prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy EU doc. Jana Lenghardtová.


«  späť