Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Novozvolení dekani EU v Bratislave

26.1.2011

Na zasadnutí kolégia rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave 26. januára 2011 odovzdal rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák vymenúvacie dekréty novozvoleným dekanom fakúlt univerzity: prof. Jánovi Lisému z Národohospodárskej fakulty, Ing. Štefanovi Žákovi z Obchodnej fakulty, prof. Michalovi Fendekovi z Fakulty hospodárskej informatiky, prof. Ľuboslavovi Szabovi z Fakulty podnikového manažmentu a prof. Michalovi Tkáčovi Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach.


«  späť