Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Stretnutie s Rachidom Makhloufim

9.12.2009

Francúzsky atašé R. Makhloufi - prezentoval štipendiá franúzskej vlády


«  späť