Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

WINTERSESSION FRANCÚZSKYCH ŠTUDENTOV NA EU

9.1.2012

Počas 2 týždňov, od 9. do 20. januára 2012, absolvovalo na Ekonomickej univerzite v Bratislave tzv. Winter session 28 študentov partnerskej inštitúcie z Francúzska – ESC rennes. 9. januára 2012 študentov a ich pedagóga prof. Nimsita v zastúpení rektora univerzity prof. Rudolfa Siváka privítala prorektorka pre medzinárodné vzťahy EU doc. Jana Lenghardtová. V rámci 14-denného pobytu absolvovali študenti prednášky a cvičenia z oblasti „International strategic management“. Prvý týždeň prednášal študentom prof. Jean-Philippe Nimsit. Ďalší týždeň prednášala francúzskym študentom Ing. Zuzana Roby z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.


«  späť