Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

10.výročie Ústavu medzinárodných programov EU

10.5.2012

Pri príležitosti 10. výročia založenia Ústavu medzinárodných programov EU v Bratislave sa konalo 10. mája 2012 akademické podujatie MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA UNIVERZÍT V KONTEXTE GLOBALIZÁCIE. Podujatie otvoril slávnostným príhovorom rektor EU v Bratislave Rudolf Sivák a moderovala ho zakladateľka ÚMP EU, dnes prorektorka pre medzinárodné vzťahy Jana Lenghardtová. Účastníkov podujatia, na ktorom bolo okrem iných hostí aj 48 veľvyslancov akreditovaných v Bratislave, 14 veľvyslancov pre SR akreditovaných vo Viedni, 25 honorárnych konzulov krajín Latinskej Ameriky a 13 zástupcov medzinárodných organizácií v Bratislave, pozdravil aj Minister školstva, vedy, výskumu a športu vlády SR Dušan Čaplovič.


«  späť