Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Študenti z University of Michigan na návšteve univerzity

24.8.2016

Prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš privítal 24. augusta 2016 na pôde univerzity študentov z University of Michigan v rámci letnej školy, ktorú organizovala Wirtschaftsuniversität vo Viedni. Študenti sa zúčastnili odbornej prednášky doc. Ing. Tomáša Dudáša, PhD., na tému „Slovakia – An automobile Stronghold in the hearth of Europe“ a dvojdňový program ukončili exkurziou v podniku Volkswagen Slovakia, a. s. Podujatie organizačne zabezpečovalo Oddelenie medzinárodnej mobility Ústavu medzinárodných vzťahov.


«  späť