Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Detská ekonomická univerzita 2016 – promócie

15.7.2016

Bratislavská Business School organizovala už 4. ročník Detskej ekonomickej univerzity BBS EU v Bratislave (ďalej DEU). Tento rok sa zúčastnilo do 40 detí vo veku od 9 do 14 rokov. Program bol rozvrhnutý do dvoch týždňov v termíne 4. júla – 15. júla 2016. Štúdium na DEU prebiehalo formou povinných prednášok a dobrovoľných workshopov, výletov a exkurzií. Na záver DEU 15. júla 2016 si na promóciách prevzali účastníci diplom Inžinier Junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.


«  späť