Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Konferencia Fakulty aplikovaných jazykov

23.6.2016

Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave usporiadala 23. júna 2016 konferenciu s medzinárodnou účasťou (Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Ukrajina) s názvom Jazyk a politika: Na pomedzí lingvistiky a politológie. Účastníkov privítal dekan FAJ PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D., ktorý zároveň v rámci plenárneho rokovania predniesol prvý príspevok s názvom: Politický jazyk. Ako ho definovať? Popoludní pokračovalo rokovanie v sekciách.


«  späť