Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Poľský kultúrny deň

24.2.2016

V stredu 24. februára 2016 sa v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnil prvý zo série Kultúrnych dní EAC organizovaných Regionálnou kanceláriou Euroatlantického centra v Bratislave. Témou diskusie bola kultúrna politika V4, s dôrazom na poľskú kultúru, ktorú účastníkom priblížil pán Jacek Gajewski, námestník riaditeľa Poľského kultúrneho inštitútu v Bratislave. Druhým nemenej významným hosťom podujatia bola pani Jana Tomková, riaditeľka Odboru kultúrnej diplomacie MZVaEZ SR, ktorá študentom vo svojej prezentácii predstavila kultúrnu diplomaciu SR, predovšetkým činnosť slovenských kultúrnych inštitútov v zahraničí. Po diskusii nasledovalo premietanie poľsko-slovenského koprodukčného filmu Jahodové víno.


«  späť