Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Zmena na poste prorektorky EU v Bratislave

4.2.2016

Doc. Ing. Jana Péliová, PhD., si 4. februára 2016 na zasadnutí vedenie EU v Bratislave prevzala z rúk rektora prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., dekrét o poverení výkonom funkcie prorektorky pre manažovanie akademických projektov Ekonomickej univerzity v Bratislave s platnosťou od 1. februára 2016. Doc. Péliová bola poverená výkonom tejto funkcie v súvislosti s ukončením pracovného pomeru predchádzajúcej prorektorky s EU v Bratislave.


«  späť