Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Návšteva z Južnej Korey

25.1.2016

Prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave Mgr. Boris Mattoš, PhD., a doc. Ing. Jana Péliová, PhD., poverená výkonom funkcie prorektorky pre manažovanie akademických projektov prijali 25. januára 2016 zástupcov SolBridge International School of Business, Južná Kórea, pána Kim Tae-Hana zástupcu riaditeľa Oddelenia medzinárodných vzťahov a pána Romain Bartolo. Predmetom rokovaní, na ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia jednotlivých fakúlt,  bolo vytvorenie platformy pre vzájomnú výmenu študentov a prípravu dvojitých študijných programov na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia. SolBridge získala v roku 2014 akreditáciu AACSB.


«  späť