Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Informačný deň EU v Bratislave

5.2.2016

Každoročný informačný deň sa tento rok konal 5. februára a od tých predchádzajúcich sa zmenil. Začiatok patril príhovoru rektora EU v Bratislave prof. Ferdinanda Daňa a základným informáciám o prijímacom konaní, ktoré prezentovala prorektorka pre vzdelávanie doc. Zuzana Juhászová. Asi najväčší ohlas malo ale vystúpenie prezidenta študentského parlamentu EUBA Bc. Lukáča Takáča. Povedal svojim budúcim spolužiakom, prečo sa rozhodol študovať na našej univerzite a prečo to neľutuje, keď im predostrel, čo im okrem prednášok a skúšok študentský život môže ešte prichystať. Potom sa viac ako tisíc prítomných, väčšinou budúcich maturantov rozišlo na jednotlivé fakulty, kde sa im venovali pedagógovia, zamestnanci a študenti, budúci spolužiaci. Počas celého informačného dňa si mohli záujemcovia kúpiť literatúru, ktorá im pomôže pri príprave na prijímacia konanie a tí, ktorí majú veľké obavy z prijímacích skúšok sa mohli prihlásiť na prípravné kurzy, ktoré univerzita pre uchádzačov o štúdium organizuje.


«  späť