Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Ocenenie Františka Zemanoviča

4.11.2015

Súčasní i bývalí zamestnanci Centra telesnej výchovy a športu (bývalej Katedry telesnej výchovy) sa stretli 4. novembra 2015, aby zablahoželali svojmu dlhoročnému kolegovi Františkovi Zemanovičovi k jeho životnému jubileu – 90. narodeninám. Ku gratulantom sa pripojil i rektor univerzity Ferdinand Daňo a odovzdal oslávencovi pamätnú medailu a poďakovanie univerzity za jeho dlhoročnú prácu. František Zemanovič pracoval na univerzite od roku 1953 až do odchodu v roku 1991 ako odborný asistent, tajomník, zástupca vedúceho katedry a vedúci katedry.


«  späť