Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Nové docentky EU v Bratislave

28.10.2015

Na zasadnutí kolégia rektora EU v Bratislave dňa 28. októbra 2015 odovzdal prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor EU v Bratislave, dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Nore GRISÁKOVEJ, PhD. z Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pre študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku s účinnosťou od 15.10.2015 a Ing. Monike MATUŠOVIČOVEJ, PhD. z Obchodnej fakulty EU v Bratislave pre študijný odbor 3.3.10 Obchod a marketing s účinnosťou od 1.11.2015.


«  späť