Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Prvá akreditácia ACCA na Slovensku

14.10.2015

Fakulta hospodárskej informatiky získala ako prvá fakulta na Slovensku prestížnu akreditáciu Asociácie certifikovaných účtovníkov so sídlom v Glasgow (ACCA) na vybrané predmety vyučované v študijnom programe Účtovníctvo (bakalárske štúdium) a Účtovníctvo a audítorstvo (inžinierske štúdium).

Táto medzinárodná akreditácia znamená udelenie výnimky na 4 skúšky, ktoré sa absolventom týchto študijných programov uznajú v rámci programov ACCA, ktoré pripravujú študentov na komplexné zvládnutie účtovníctva, Medzinárodných štandardov finančného vykazovania IFRS, manažérskeho účtovníctva, daní a auditu a ich aplikáciu na medzinárodnom trhu.


«  späť