Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Promócie absolventov 2014–2015

29.6.2015

V roku 75. výročia založenia EU v Bratislave sa konali promócie absolventov od 29. júna do 7. júla 2015. V akademickom roku 2014 – 2015 ukončilo štúdium spolu 2 849 absolventov, z toho 1 278 Bakalárov na 1. stupni štúdia a 1571 Inžinierov alebo Magistrov na 2. stupni štúdia. Na Národohospodárskej fakulte 232 + 336, Obchodnej fakulte 129 + 345, Fakulte hospodárskej informatiky 190 +314, Fakulte podnikového manažmentu 250 + 279, Fakulte medzinárodných vzťahov 98 + 49, Fakulte aplikovaných jazykov 70 + 16 a Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach 159 + 198. Na celouniverzitných programoch – štúdium v cudzích jazykoch 43 absolventov. Počet absolventov EU v Bratislave prekročil 90 000.


«  späť