Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Medaila prof. Brišku pre prof. Sojku a doc. Sedláčka

25.6.2015

Iba pri výnimočných príležitostiach si dekan fakulty dá dekanskú reťaz a takou príležitosťou bolo i zasadnutie Vedeckej rady Fakulty hospodárskej informatiky 25. júna 2015. Prof. Ivan Brezina na nej privítal prof. Jozefa Sojku a doc. Jozefa Sedláčka, aby im pri príležitosti ich životného jubilea odovzdal medailu prof. Rudolfa Brišku. Prof. Sojka celý svoj život venoval rozvíjaniu princípov matematizácie ekonomických procesov, mal silný vplyv na vývoj Katedry ekonomicko-matematických výpočtov, aktívne zapájal svojich mladších kolegov do riešenia výskumných úloh a na základe najnovších poznatkov ovplyvňoval výskumné zameranie členov katedry, ako aj ich odborný rast. Doc. Sedláček po absolvovaní štúdia (1950) pracoval na Ekonomickej univerzite celé polstoročie, svoj život spojil s vedeckou a pedagogickou dráhou na univerzite, bol autorom či spoluautorom viac ako 100 výstupov, z toho 34 učebníc, skrípt a učebných textov z oblasti základov účtovníctva, účtovníctva poľnohospodárskych podnikov, teórie účtovníctva obchodných podnikov, účtovníctva ŠBČS či medzinárodného účtovníctva.


«  späť