Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Ocenenia študentov za ŠVOČ v akademickom roku 2014 – 2015

24.6.2015

Na zasadnutí kolégia rektora EU v Bratislave si z rúk rektora prof. Daňa prevzali ocenenie za ŠVOČ: Cenu rektora EU v Bratislave za študentskú vedeckú a odbornú činnosť v akademickom roku 2014/2015 v kategórii 1. stupeň štúdia Juraj Pokrivňák (PHF EU 3. ročník) a v kategórii 2. stupeň štúdia Bc. Tomáš Mesároš (FHI EU 1. ročník). Diplomy v kategórii 1. stupeň štúdia: Patrik Jankovič (NHF EU 3. ročník), Paulína Očkajová (OF EU 2. ročník), Bernadeta Plankóová (FHI EU 3. ročník), Ľubomír Faltus (FPM EU 3. ročník), Kristína Köszeghyová (FMV EU 3. ročník), Ivan Košťál (FAJ EU 3. ročník) a v kategórii 2. stupeň štúdia: Bc. Dominika Rošková (NHF EU 2. ročník), Bc. Zuzana Koľadová (OF EU 1. ročník), Bc. Ľudmila Magdolenová (FMV EU 1. ročník), Bc. Anna Opinová (PHF EU 1. ročník).


«  späť