Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

DOCTOR HONORIS CAUSA Ekonomickej univerzity v Bratislave

25.6.2015

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady EU v Bratislave rozšírenom o Vedeckú radu Obchodnej fakulty EU v 25. júna 2015 udelila Ekonomická univerzita v Bratislave čestnú vedeckú hodnosť Doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave Prof. UEK dr hab. inż. Andrzejovi Chochółovi, rektorovi Ekonomickej univerzity v Krakove, ako ocenenie medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osobnosti za prínos v oblasti ekonomickej vedy a tovaroznalectva. Andrzej Chochół pri tejto príležitosti predniesol prednášku na tému Tovaroznalectvo a výzvy súčasnosti – na príklade bezpečnosti produktov.


«  späť