Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Alexander Wittwer prednášal študentom EUBA

3.3.2015

Prorektor pre medzinárodné vzťahy, Mgr. Boris Mattoš, PhD., prijal 3. marca 2015 veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku, J. E. pána Alexandra Wittwera. V priebehu prijatia posúdili stav spolupráce EU v Bratislave s partnermi vo Švajčiarsku a s veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie v Bratislave. Následne vystúpil švajčiarsky hosť s prednáškou pred domácimi a zahraničnými študentmi v rámci cyklu prednášok v anglickom jazyku Diplomacia v praxi. Vo svojej prednáške oboznámil švajčiarsky hosť študentov s históriou a súčasnosťou Švajčiarska, jeho domácou, zahraničnou a hospodárskou politikou. Na záver odpovedal na otázky a komentáre študentov. 


«  späť